ข่าวจากมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
ประกาศรับสมัครฝึกอบรมพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 37
จำน่ายใบสมัคร และรับสมัคร ตั้งแต่ 1 - 30 พฤษภาคม พ.ศ.2557 (วันและเวลาราชการ)
<<คลิกเพื่อดูรายละเอียด>>
อ่านต่อ >>>
การจัดสรรเงินช่วยเหลือ ประจำปี 2557
มติจากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2557
การจัดสรรเงินช่วยเหลือ ประจำปี 2557 มติจากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2557 ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการปะชุม อนุมัติการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตและทางเดินปัสสาวะที่ยากไร้ ตลอดจนสนับสนุนโครงการหน่วยไตเทียม โครงการเปลี่ยนไต ทุนศึกษาอบรม และทุนวิจัยต่างๆ เป็นเงิน 80 ล้านบาท โดยให้การสนับสนุนแก่โรงพยาบาลต่างๆ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<คลิกเพื่อดาวน์โหลดภาพจดหมาย>>
อ่านต่อ >>>
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พระราชทานประกาศนียบัตรพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 34 และ 35
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พระราชทานประกาศนียบัตรพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 34 และ 35 พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการคุณ และทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี คณะกรรมการบริหาร มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2557 วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2557 ณ ตึกกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์
อ่านต่อ >>>
 
 
 
 
JASSEN-CILAG Roche NOVARTIS BJC astellas TNN Thailand