การบริจาคสนับสนุนเงินเข้ามูลนิธิฯ
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ขอเป็นตัวกลางในการทำกุศลของท่านสำหรับหน่วยงาน หรือบุคคลที่ประสงค์จะบริจาคเงิน เชิญบริจาคได้ ดังนี้

บริจาคด้วยตนเองที่
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
- ตึกธนาคารไทยพาณิชย์ โรงพยาบาลศิริราช ติดกับตึกอำนวยการด้านท่าน้ำ ชั้น 1 ในวันเวลาราชการ หรือ

มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
- ตึกกัลยาณิวัฒนา ชั้น 7 โรงพยาบาลสงฆ์ บริจาคได้ทุกวัน ยกเว้นวันพุธ
- ตึกกัลยาณิวัฒนา ชั้น 8 โรงพยาบาลสงฆ์ ในวันเวลาราชการ

จัดส่งเป็นธนาณัติ สั่งจ่ายมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ปท.ศิริราช
จัดส่งเป็นเช็ค สั่งจ่ายมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย

โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์

 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  สาขาศิริราช
  ชื่อบัญชี มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
  เลขที่บัญชี 016-2-60535-6

 • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
  สาขาศิริราช
  ชื่อบัญชี มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
  เลขที่บัญชี 085-2-15222-2

 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
  สาขาอรุณอัมรินทร์
  ชื่อบัญชี มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
  เลขที่บัญชี 157-1-23030-0

* การตั้งทุนในมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย จำนวนเงินตั้งแต่ 10,000.- บาท ขึ้นไป
* กรณีบริจาคเครื่องไตเทียม กรุณาติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ เบอร์ 02-419-7187

 
 
 
 
JASSEN-CILAG Roche NOVARTIS BJC astellas TNN Thailand