ข่าวจากมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
ประกาศรับสมัครฝึกอบรมพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 39
จำหน่ายใบสมัคร 1-22 พฤษาภาคม พ.ศ. 2558 และรับสมัคร ตั้งแต่ 1 - 29 พฤษภาคม พ.ศ.2558 (วันและเวลาราชการ)
<<คลิกเพื่อดูรายละเอียด>>
อ่านต่อ >>>
รายงานการดำเนินงานประจำปี 2558 มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
สรุปผลรายงานต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 27 มีค. 58
อ่านต่อ >>>
ขอเชิญชมรายการพิเศษ "น้ำใจ ช่วยไต"
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ขอเชิญชมรายการพิเศษ "น้ำใจ ช่วยไต" สมทบทุน โครงการปลูกถ่ายไตถวายเป็นพระราชกุศล 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่องบ 5 วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2558 เวลา 22.15-00.15 น.
อ่านต่อ >>>
 
 
 
 
JASSEN-CILAG Roche NOVARTIS BJC astellas TNN Thailand