ข่าวจากมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
การจัดสรรเงินช่วยเหลือ ประจำปี 2557
มติจากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2557
การจัดสรรเงินช่วยเหลือ ประจำปี 2557 มติจากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2557 ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการปะชุม อนุมัติการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตและทางเดินปัสสาวะที่ยากไร้ ตลอดจนสนับสนุนโครงการหน่วยไตเทียม โครงการเปลี่ยนไต ทุนศึกษาอบรม และทุนวิจัยต่างๆ เป็นเงิน 80 ล้านบาท โดยให้การสนับสนุนแก่โรงพยาบาลต่างๆ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<คลิกเพื่อดาวน์โหลดภาพจดหมาย>>
อ่านต่อ >>>
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พระราชทานประกาศนียบัตรพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 34 และ 35
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พระราชทานประกาศนียบัตรพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 34 และ 35 พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการคุณ และทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี คณะกรรมการบริหาร มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2557 วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2557 ณ ตึกกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์
อ่านต่อ >>>
ประกาศรายนามผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมพยาบาลไตเทียมรุ่นที่ 36
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ ม. มหิดล รพ. ราชวิถี รพ. พระมงกุฏเกล้า
อ่านต่อ >>>
ประกาศรับสมัครทุนอบรมFellow ประจำปี 2557
ประกาศรับสมัครทุนอบรมFellow ประจำปี 2557 ณ มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 มค. 57
อ่านต่อ >>>
ประกาศ รับสมัครฝึกอบรมพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 36
ประกาศ รับสมัครฝึกอบรมพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 36 เริ่มจำหน่วยใบสมัคร และรับสมัคร ตั้งแต่ 1 – 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 ณ มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
อ่านต่อ >>>
การฝึกอบรมพยาบาลไตเทียม
ประกาศ การฝึกอบรมพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 35 มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, โรงพยาบาลราชวิถี, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช >>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF
อ่านต่อ >>>
การจัดสรรเงินช่วยเหลือ ประจำปี 2556
การจัดสรรเงินช่วยเหลือ ประจำปี 2556 มติจากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2556 ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการปะชุม อนุมัติการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตและทางเดินปัสสาวะที่ยากไร้ ตลอดจนสนับสนุนโครงการหน่วยไตเทียม โครงการเปลี่ยนไต ทุนศึกษาอบรม และทุนวิจัยต่างๆ เป็นเงิน 80 ล้านบาท โดยให้การสนับสนุนแก่โรงพยาบาลต่างๆ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF
อ่านต่อ >>>
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พระราชทานประกาศนียบัตรพยาบาลไตเทียม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พระราชทานประกาศนียบัตรพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 32 และ 33 พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการคุณ และทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 คณะกรรมการบริหาร มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2556 ณ ตึกกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์
อ่านต่อ >>>
ร่างกำหนดการ ในวันศุกร์ที่ 29 มีค. 56
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนิน พระราชทานประกาศนียบัตรพยาบาลไตเทียม และทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี คณะกรรมการบริหาร มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2556 ณ ห้องประชุมสานักงานมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ชั้น 8 ตึกกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์ ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2556
อ่านต่อ >>>
ประกาศ รายนามผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 34
ประกาศ รายนามผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 34
อ่านต่อ >>>
 
 
 
 
JASSEN-CILAG Roche NOVARTIS BJC astellas TNN Thailand