ข่าวจากมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
ประกาศรายนามผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมพยาบาลไตเทียมรุ่นที่ 39
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า และคณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม 2558 - 5 กุมภาพันธ์ 2559

อ่านต่อ >>>
ประกาศรับสมัครฝึกอบรมพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 39
จำหน่ายใบสมัคร 1-22 พฤษาภาคม พ.ศ. 2558 และรับสมัคร ตั้งแต่ 1 - 29 พฤษภาคม พ.ศ.2558 (วันและเวลาราชการ)
<<คลิกเพื่อดูรายละเอียด>>
อ่านต่อ >>>
รายงานการดำเนินงานประจำปี 2558 มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
สรุปผลรายงานต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 27 มีค. 58
อ่านต่อ >>>
ขอเชิญชมรายการพิเศษ "น้ำใจ ช่วยไต"
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ขอเชิญชมรายการพิเศษ "น้ำใจ ช่วยไต" สมทบทุน โครงการปลูกถ่ายไตถวายเป็นพระราชกุศล 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่องบ 5 วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2558 เวลา 22.15-00.15 น.
อ่านต่อ >>>
ข่าวบริการ
สนับสนุนการผ่าตัดปลูกถ่ายไต จำนวน 600 ราย ระหว่าง 2 เมย. 58 - 1 เมย. 59
อ่านต่อ >>>
การจัดสรรเงินช่วยเหลือประจำปี 2558
ด้วยมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ซึ่งสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากลับาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็นองค์ประธาน ได้มีมติจากการจำประชุมใหญ่สามัญประจำปี คณะกรรมการบริหารมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 27 มีค. 58 ซึ่ง
อ่านต่อ >>>
โครงการปลูกถ่ายไตถวายเป็นพระราชกุศล 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันนี้ (2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558) ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา รองประธานกรรมการมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย คนที่ 2 ประธานแถลงข่าว “โครงการปลูกถ่ายไตถวายเป็นพระราชกุศล 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ณ ห้องประชุมสลากกินแบ่งรัฐบาล ชั้น 9 ตึกกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์
อ่านต่อ >>>
ประกาศรายนามผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมพยาบาลไตเทียมรุ่นที่ 38
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า และคณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ - 7 สิงหาคม 2558

อ่านต่อ >>>
ทุนฝึกอบรมประจำปี 2558
ด้วยมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ซึ่งสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากลับาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็นองค์ประธานก่อตั้ง และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานได้มีมติจากการประชุมคณะกรรมการ
อ่านต่อ >>>
ประกาศรับสมัครฝึกอบรมพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 38
จำหน่ายใบสมัคร 3-21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 และรับสมัคร ตั้งแต่ 3 - 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 (วันและเวลาราชการ)
<<คลิกเพื่อดูรายละเอียด>>
อ่านต่อ >>>
 
 
 
 
JASSEN-CILAG Roche NOVARTIS BJC astellas TNN Thailand