ข่าวจากมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
โครงการปลูกถ่ายไตถวายเป็นพระราชกุศล 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันนี้ (2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558) ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา รองประธานกรรมการมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย คนที่ 2 ประธานแถลงข่าว “โครงการปลูกถ่ายไตถวายเป็นพระราชกุศล 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ณ ห้องประชุมสลากกินแบ่งรัฐบาล ชั้น 9 ตึกกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์
อ่านต่อ >>>
ประกาศรายนามผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมพยาบาลไตเทียมรุ่นที่ 38
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า และคณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ - 7 สิงหาคม 2558

อ่านต่อ >>>
ทุนฝึกอบรมประจำปี 2558
ด้วยมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ซึ่งสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากลับาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็นองค์ประธานก่อตั้ง และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานได้มีมติจากการประชุมคณะกรรมการ
อ่านต่อ >>>
ประกาศรับสมัครฝึกอบรมพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 38
จำหน่ายใบสมัคร 3-21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 และรับสมัคร ตั้งแต่ 3 - 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 (วันและเวลาราชการ)
<<คลิกเพื่อดูรายละเอียด>>
อ่านต่อ >>>
มอบเงินบริจาคจากการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลฯ
ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา รองประธานกรรมการบริหารคนที่ 2 และคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย มอบเงินบริจาคจากการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลฯ
อ่านต่อ >>>
พิธีมอบเครื่องไตเทียม ระบบน้ำ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประจำปี 2557
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสลากกินแบ่งรัฐบาล ชั้น 9 ตึกกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์ ศาสตราจารย์นายแพทย์วิศิษฎ์ สิตปรีชา ในฐานะประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย คนที่ 2 เป็นประธานมอบ ดังนี้

อ่านต่อ >>>
ประกาศรายนามผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมพยาบาลไตเทียมรุ่นที่ 37
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า และคณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ระหว่างวันที่ 4 สิงหาคม 2557 - 6 กุมภาพนธ์ 2558

อ่านต่อ >>>
ขอเชิญชมรายการพิเศษ "น้ำใจ ช่วยไต" สมทบทุน มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
ออกอากาศในวันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2557
เวลา 22.30 - 00.20 น.
ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5
อ่านต่อ >>>
ประกาศรับสมัครฝึกอบรมพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 37
จำน่ายใบสมัคร และรับสมัคร ตั้งแต่ 1 - 30 พฤษภาคม พ.ศ.2557 (วันและเวลาราชการ)
<<คลิกเพื่อดูรายละเอียด>>
อ่านต่อ >>>
การจัดสรรเงินช่วยเหลือ ประจำปี 2557
มติจากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2557
การจัดสรรเงินช่วยเหลือ ประจำปี 2557 มติจากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2557 ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการปะชุม อนุมัติการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตและทางเดินปัสสาวะที่ยากไร้ ตลอดจนสนับสนุนโครงการหน่วยไตเทียม โครงการเปลี่ยนไต ทุนศึกษาอบรม และทุนวิจัยต่างๆ เป็นเงิน 80 ล้านบาท โดยให้การสนับสนุนแก่โรงพยาบาลต่างๆ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<คลิกเพื่อดาวน์โหลดภาพจดหมาย>>
อ่านต่อ >>>
 
 
 
 
JASSEN-CILAG Roche NOVARTIS BJC astellas TNN Thailand