ความรู้เกี่ยวกับโรคไต

 

อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไต

 

การบำบัดทดแทนไต

 

การปลูกถ่ายไต

 

วารสารมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย

 

 

 

ประกาศมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ขอเชิญชมรายการพิเศษ "น้ำใจ ช่วยไต"

 


 

ประกาศมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ขอเชิญชมรายการพิเศษ "น้ำใจ ช่วยไต"
สมทบทุนมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 22.30 - 00.30