การบริจาคเครื่องไตเทียม

 

มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยขอเป็นตัวกลางในการทำกุศลของท่านสำหรับหน่วยงานหรือบุคคลที่ประสงค์จะบริจาคเครื่องไตเทียม โดยท่านสามารถบริจาคได้ที่มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ตึกกัลยาณิวัฒนาชั้น 7 โรงพยาบาลสงฆ์ บริจาคได้ทุกวัน ยกเว้นวันพุธ หรือ ตึกกัลยาณิวัฒนา ชั้น 8 โรงพยาบาลสงฆ์ ในวันเวลาราชการ กรุณาติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ เบอร์ 02-419-7187

หัวข้อข่าวกิจกรรม


 

รายการพิเศษ "น้ำใจช่วยไต มูลนิธิโรคไตฯ"

มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยขอเชิญชมรายการพิเศษ "น้ำใจช่วยไต มูลนิธิโรคไตฯ" ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5
อ่านต่อ >>>

การบริจาค

ท่านที่ประสงค์จะบริจาคเงินให้มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย สามารถบริจาคด้วยตนเองได้ที่

- ตึกธนาคารไทยพาณิชย์ โรงพยาบาลศิริราช ติดกับตึกอำนวยการด้านท่าน้ำ ชั้น 1 ในวันเวลาราชการ หรือ มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย

- ตึกกัลยาณิวัฒนา ชั้น 7 โรงพยาบาลสงฆ์ บริจาคได้ทุกวัน ยกเว้นวันพุธ

- ตึกกัลยาณิวัฒนา ชั้น 8 โรงพยาบาลสงฆ์ ในวันเวลาราชการ

จัดส่งเป็นธนาณัติ สั่งจ่ายมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ปท.ศิริราช จัดส่งเป็นเช็ค สั่งจ่ายมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย

โอนเงินบริจาค

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาศิริราช ชื่อบัญชี มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย เลขที่บัญชี 016-2-60535-6

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศิริราช ชื่อบัญชี มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย เลขที่บัญชี 085-2-15222-2

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาอรุณอัมรินทร์ ชื่อบัญชี มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย เลขที่บัญชี 157-1-23030-0

* การตั้งทุนในมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย จำนวนเงินตั้งแต่ 10,000.- บาท ขึ้นไป

*กรณีบริจาคเครื่องไตเทียม กรุณาติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ เบอร์ 02-419-7187

ติดต่อมูลนิธิ

  • Phone: 02-418-2568
  • 02-412-4090 , 02-419-7187
  • Email:
    patpatkidney@gmail.com
  • ตึกธนาคารไทยพาณิชย์ โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ถนนพรานนก บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700