ความรู้เกี่ยวกับโรคไต

 

อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไต

 

การบำบัดทดแทนไต

 

การปลูกถ่ายไต

 

วารสารมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย

 

โครงการปลูกถ่ายไต
ถวายเป็นพระราชกุศล 100 ปีประสูติ

 

 

 
รายละเอียดโครงการ

 
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย โดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็นองค์ประธาน ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2521 มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ได้ให้การช่วยเหลือผู้ป่วยเกี่ยวกับค่ายา ค่ารักษาพยาบาล ในโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการผ่าตัดเปลี่ยนไต นอกจากนี้ยังให้ การสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าวิจัย ตลอดจนสนับสนุนทุนศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศแก่แพทย์ โรคไตรวมทั้งการอบรมพยาบาลไตเทียม เพื่อพัฒนาให้การดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไตให้เจริญก้าวหน้า ทัดเทียมกับอารยประเทศ และการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไตที่ถูกต้องแก่ประชาชนด้วย
 

   
 
     
 

ข่าวสารจากมูลนิธิ

 
     

1.   

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการฝึกอบรมพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 52

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการฝึกอบรมพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 52 ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2566

2.   

การสนับสนุนทุนศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ ประจำปี 2567

การสนับสนุนทุนศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ ประจำปี 2567 ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2566

3.   

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 52

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 52 ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

4.   

ประกาศขายใบสมัครการฝึกอบรมพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 52

ประกาศขายใบสมัครการฝึกอบรมพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 52 ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2566

5.   

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการฝึกอบรมพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 51

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการฝึกอบรมพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 51 เปิดการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม 2566 - 31 มกราคม 2567

6.   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 51

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 51 ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2566

7.   

ประกาศขายใบสมัครการฝึกอบรมพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 51

ประกาศขายใบสมัครการฝึกอบรมพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 51 ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2566

8.   

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการฝึกอบรมพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 50

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการฝึกอบรมพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 50 ระว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2566

9.   

ประกาศมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย สนับสนุนทุนศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ ประจำปี 2566

ประกาศมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย สนับสนุนทุนศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ ประจำปี 2566

10.   

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเข้าฝึกอบรมพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 50

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเข้าฝึกอบรมพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 50

11.   

ปิดจำหน่ายใบสมัครการฝึกอบรมพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 50

ปิดจำหน่ายใบสมัครการฝึกอบรมพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 50 เนื่องจากจำหน่วยใบสมัครครบ 400 ชุดแล้ว

12.   

ประกาศ รับสมัครการฝึกอบรมพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 50

ประกาศ รับสมัครการฝึกอบรมพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 50 เปิดการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2556

13.   

มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย สนับสนุนทุนวิจัยประจำปี 2565

มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย สนับสนุนทุนวิจัยประจำปี 2565

14.   

ประกาศการจัดสรรเงินช่วยเหลือประจำปี 2565

ประกาศการจัดสรรเงินช่วยเหลือประจำปี 2565

15.   

ประกาศการฝึกอบรมพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 49

ประกาศการฝึกอบรมพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 49


     
 

ข่าวกิจกรรม

 
     
   
 

วันมหิดล

 
  คณะกรรมการบริหารมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย วางพวงมาลาสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  
     
     
     
 
         
         

 
         
     
 

การบริจาคเครื่องไตเทียม

 

การบริจาคเงิน

 
         
  มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยเป็นสื่อกลางในการทำกุศลของท่านสำหรับหน่วยงาน หรือบุคคลที่ประสงค์จะบริจาคเครื่องไตเทียม โดยท่านสามารถบริจาคได้ที่มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ตึกกัลยาณิวัฒนาชั้น 7 โรงพยาบาลสงฆ์ บริจาคได้ทุกวัน ยกเว้นวันพุธ หรือ ตึกกัลยาณิวัฒนา ชั้น 8 โรงพยาบาลสงฆ์ ในวันเวลาราชการ กรุณาติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ เบอร์ 02-419-7187   มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยเป็นสื่อกลางในการทำกุศลของท่านสำหรับหน่วยงานหรือบุคคลที่ประสงค์จะบริจาคเงิน เชิญบริจาคได้ดังนี้ บริจาคด้วยตนเองที่ มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ตึกธนาคารไทยพาณิชย์ โรงพยาบาลศิริราช ติดกับตึกอำนวยการด้านท่าน้ำ ชั้น 1 ในวันเวลาราชการ โทรศัพท์ 02-412-4090, 02-412-9717  
     
         
     
 

การบริจาคอื่นๆ

 

 
         
 

มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยเป็นสื่อกลางในการทำกุศลของท่านสำหรับหน่วยงาน หรือบุคคลที่ประสงค์จะบริจาค โดยท่านสามารถบริจาคได้ที่มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย โดยอยู่ที่ตึกกัลยาณิวัฒนาชั้น 7 โรงพยาบาลสงฆ์ บริจาคได้ทุกวัน ยกเว้นวันพุธ ในวันเวลาราชการ กรุณาติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ เบอร์ 02-419-7187