ความรู้เกี่ยวกับโรคไต

 

อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไต

 

การบำบัดทดแทนไต

 

การปลูกถ่ายไต

 

วารสารมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย

 

โครงการปลูกถ่ายไต
ถวายเป็นพระราชกุศล 100 ปีประสูติ

 

 

 
รายละเอียดโครงการ

 
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย โดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็นองค์ประธาน ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2521 มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ได้ให้การช่วยเหลือผู้ป่วยเกี่ยวกับค่ายา ค่ารักษาพยาบาล ในโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการผ่าตัดเปลี่ยนไต นอกจากนี้ยังให้ การสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าวิจัย ตลอดจนสนับสนุนทุนศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศแก่แพทย์ โรคไตรวมทั้งการอบรมพยาบาลไตเทียม เพื่อพัฒนาให้การดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไตให้เจริญก้าวหน้า ทัดเทียมกับอารยประเทศ และการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไตที่ถูกต้องแก่ประชาชนด้วย
 

     
 
     
 

ข่าวสารจากมูลนิธิ

 
     

1.   

ประกาศรายนามผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 53

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน การฝึกอบรมพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 53 ประกาศ ณ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2567

2.   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน การฝึกอบรมพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 53

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน การฝึกอบรมพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 53 ประกาศ ณ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2567

3.   

ประกาศขายใบสมัครการฝึกอบรมพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 53

ประกาศขายใบสมัครการฝึกอบรมพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 53 ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2567

4.   

ประกาศการสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปี 2567

ประกาศการสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปี 2567 ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2567

5.   

ประกาศการจัดสรรเงินช่วยเหลือ ประจำปี 2567

ประกาศการจัดสรรเงินช่วยเหลือ ประจำปี 2567 ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2567

6.   

ประกาศรายนามผู้ได้รับทุนศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ ประจำปี 2567

ประกาศรายนามผู้ได้รับทุนศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ ประจำปี 2567 ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2567

7.   

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการฝึกอบรมพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 52

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการฝึกอบรมพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 52 ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2566

8.   

การสนับสนุนทุนศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ ประจำปี 2567

การสนับสนุนทุนศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ ประจำปี 2567 ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2566

9.   

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 52

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 52 ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

10.   

ประกาศขายใบสมัครการฝึกอบรมพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 52

ประกาศขายใบสมัครการฝึกอบรมพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 52 ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2566

11.   

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการฝึกอบรมพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 51

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการฝึกอบรมพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 51 เปิดการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม 2566 - 31 มกราคม 2567

12.   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 51

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 51 ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2566

13.   

ประกาศขายใบสมัครการฝึกอบรมพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 51

ประกาศขายใบสมัครการฝึกอบรมพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 51 ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2566

14.   

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการฝึกอบรมพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 50

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการฝึกอบรมพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 50 ระว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2566

15.   

ประกาศมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย สนับสนุนทุนศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ ประจำปี 2566

ประกาศมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย สนับสนุนทุนศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ ประจำปี 2566


     
 

ข่าวกิจกรรม

 
     
   
 

วันมหิดล

 
  คณะกรรมการบริหารมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย วางพวงมาลาสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  
     
     
     
 
         
         

 
         
     
 

การบริจาคเครื่องไตเทียม

 

การบริจาคเงิน

 
         
  มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยเป็นสื่อกลางในการทำกุศลของท่านสำหรับหน่วยงาน หรือบุคคลที่ประสงค์จะบริจาคเครื่องไตเทียม โดยท่านสามารถบริจาคได้ที่มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ตึกกัลยาณิวัฒนาชั้น 7 โรงพยาบาลสงฆ์ บริจาคได้ทุกวัน ยกเว้นวันพุธ หรือ ตึกกัลยาณิวัฒนา ชั้น 8 โรงพยาบาลสงฆ์ ในวันเวลาราชการ กรุณาติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ เบอร์ 02-419-7187   มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยเป็นสื่อกลางในการทำกุศลของท่านสำหรับหน่วยงานหรือบุคคลที่ประสงค์จะบริจาคเงิน เชิญบริจาคได้ดังนี้ บริจาคด้วยตนเองที่ มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ตึกธนาคารไทยพาณิชย์ โรงพยาบาลศิริราช ติดกับตึกอำนวยการด้านท่าน้ำ ชั้น 1 ในวันเวลาราชการ โทรศัพท์ 02-412-4090, 02-412-9717  
     
         
     
 

การบริจาคอื่นๆ

 

 
         
 

มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยเป็นสื่อกลางในการทำกุศลของท่านสำหรับหน่วยงาน หรือบุคคลที่ประสงค์จะบริจาค โดยท่านสามารถบริจาคได้ที่มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย โดยอยู่ที่ตึกกัลยาณิวัฒนาชั้น 7 โรงพยาบาลสงฆ์ บริจาคได้ทุกวัน ยกเว้นวันพุธ ในวันเวลาราชการ กรุณาติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ เบอร์ 02-419-7187