ความรู้เกี่ยวกับโรคไต

 

อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไต

 

การบำบัดทดแทนไต

 

การปลูกถ่ายไต

 

วารสารมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย

 

โครงการปลูกถ่ายไต
ถวายเป็นพระราชกุศล 100 ปีประสูติ

 

 

 

การบริจาคสนับสนุนเงินเข้ามูลนิธิฯ

 


 

มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ขอเป็นตัวกลางในการทำกุศลของท่านสำหรับหน่วยงาน หรือบุคคลที่ประสงค์จะบริจาคเงิน เชิญบริจาคได้ ดังนี้

บริจาคด้วยตนเองที่

มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
- ตึกธนาคารไทยพาณิชย์ โรงพยาบาลศิริราช ติดกับตึกอำนวยการด้านท่าน้ำ ชั้น 1 ในวันเวลาราชการ

โทรศัพท์ 02-412-4090, 02-412-9717

มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
- ตึกกัลยาณิวัฒนา ชั้น 7 โรงพยาบาลสงฆ์ บริจาคได้ทุกวัน ยกเว้นวันพุธ โทรศัพท์ 02-354-4311
- ตึกกัลยาณิวัฒนา ชั้น 8 โรงพยาบาลสงฆ์ ในวันเวลาราชการ โทรศัพท์ 02-644-9492-3

จัดส่งเป็นธนาณัติ สั่งจ่ายมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ปท.ศิริราช
จัดส่งเป็นเช็ค สั่งจ่ายมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย

โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์

 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  สาขาศิริราช
  ชื่อบัญชี มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
  เลขที่บัญชี 016-2-60535-6

 • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
  สาขาศิริราช
  ชื่อบัญชี มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
  เลขที่บัญชี 085-2-15222-2

 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
  สาขาอรุณอัมรินทร์
  ชื่อบัญชี มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
  เลขที่บัญชี 157-1-23030-0

* การตั้งทุนในมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย จำนวนเงินตั้งแต่ 10,000.- บาท ขึ้นไป

***ทุกครัั้งที่โอนเงินหากท่านต้องการใบเสร็จรับเงิน ขอความกรุณาส่งสำเนาใบนำฝาก พร้อมชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ มาให้มูลนิธิฯ ตามที่อยู่ หรือส่งแฟกซ์ มาที่ 02-412-9717 เพื่อออกใบเสร็จรับเงินให้ ***

กรณีผู้บริจาคอยู่ต่างประเทศ ต้องการบริจาคเงินขอความกรุณา จัดส่งเป็นดราฟ์ สั่งจ่าย The Kidney Foundation of Thailand