ความรู้เกี่ยวกับโรคไต

 

อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไต

 

การบำบัดทดแทนไต

 

การปลูกถ่ายไต

 

วารสารมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย

 

โครงการปลูกถ่ายไต
ถวายเป็นพระราชกุศล 100 ปีประสูติ

 

 

 

อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไต

 


 

 

สิทธิประโยชน์ในการเปลี่ยนไตในระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ
สิทธิประโยชน์ในการเปลี่ยนไตในระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ โดย ศิริพร สินธนัง
โหลดไฟล์ PDF >>>

 


 

สิทธิประโยชน์ในการเปลี่ยนไตในระบบรักษาพยาบาลข้าราชการ
สิทธิประโยชน์ในการเปลี่ยนไตในระบบรักษาพยาบาลข้าราชการ โดย รชตะ อุ่นสุข
โหลดไฟล์ PDF >>>

 


 

สิทธิประโยชน์ในการเปลี่ยนไตภายใต้ระบบประกันสังคม
สิทธิประโยชน์ในการเปลี่ยนไตภายใต้ระบบประกันสังคม โดย กรรณิการณ์ พฤกษชาติ
โหลดไฟล์ PDF >>>

 


 

เมื่อไรจะได้เปลี่ยนไต
เมื่อไรจะได้เปลี่ยนไต โดย โสภณ จิรสิริธรรม
โหลดไฟล์ PDF >>>

 


 

เปลี่ยนไตภายใต้ระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ
เปลี่ยนไตภายใต้ระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ โดย สุพล หัถกิจ
โหลดไฟล์ PDF >>>

 


 

เปลี่ยนไตภายใต้ระบบประกันสังคม
เปลี่ยนไตภายใต้ระบบประกันสังคม โดย สนธยา จันทรกวี
โหลดไฟล์ PDF >>>

 


 

การเตรียมตัวก่อนเปลี่ยนไต
การเตรียมตัวก่อนเปลี่ยนไต โดย อรรถพงศ์ วงศ์วิวัฒน์
โหลดไฟล์ PDF >>>

 


 

อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง โดย พอ.อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์
โหลดไฟล์ PDF >>>

 


 

ฟอสฟอรัส
ฟอสฟอรัส โดย นพ.อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์ แผนกโรคไต กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
โหลดไฟล์ PDF >>>

 


 

มะเฟืองกับภาวะไตวายเฉียบพลัน
มะเฟืองกับภาวะไตวายเฉียบพลัน โดย นพ.ฉัตรชัย กรีพละ หน่วยโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ รศ.ดร.สรัญญา วัชโรทัย ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โหลดไฟล์ PDF >>>