ความรู้เกี่ยวกับโรคไต

 

อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไต

 

การบำบัดทดแทนไต

 

การปลูกถ่ายไต

 

วารสารมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย

 

โครงการปลูกถ่ายไต
ถวายเป็นพระราชกุศล 100 ปีประสูติ

 

 

 

บริจาคไตเทียม

 


 

การบริจาคเครื่องไตเทียม

 


เครื่องไตเทียมราคาเครื่องละ 500,000 บาท (หน้าแสนบาทถ้วน)

เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลต่างๆ ทำการรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตและทางเดินปัสสาวะให้กว้างขวางและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


กรณีบริจาคเครื่องไตเทียม กรุณาติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ เบอร์ 02-419-7187, 02-412-4090