ความรู้เกี่ยวกับโรคไต

 

อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไต

 

การบำบัดทดแทนไต

 

การปลูกถ่ายไต

 

วารสารมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย

 

โครงการปลูกถ่ายไต
ถวายเป็นพระราชกุศล 100 ปีประสูติ

 

 

 

การปลูกถ่ายไต

 


 

สมองตาย หนึ่งชีวิตที่สิ้นสูญช่วยที่สิ้นหวังได้
สมองตาย หนึ่งชีวิตที่สิ้นสูญช่วยที่สิ้นหวังได้ โดย สุกิจ ทัศนสุนทรวงศ์
โหลดไฟล์ PDF >>>

 


 

ผูกพันด้วยไต
บทความเกี่ยวกับการบริจาคไตให้กับผู้ป่วยโรคไต
โหลดไฟล์ PDF >>>

 


 

จากใจสู่ไต
ประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมโครงการเปลี่ยนไต
โหลดไฟล์ PDF >>>