ความรู้เกี่ยวกับโรคไต

 

อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไต

 

การบำบัดทดแทนไต

 

การปลูกถ่ายไต

 

วารสารมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย

 

 

 

หัวข้อข่าว

 


 

 

ทุนฝึกอบรมประจำปี 2558

 

ด้วยมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ซึ่งสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากลับาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็นองค์ประธานก่อตั้ง และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานได้มีมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ให้อนุมัติทุนฝึกอบรมประจำปี 2558 ทุนละ 10,000 [าท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อเดือน เป็นเวลา 2 ปีดังนี้

1. ทุนฝึกอบรมอายุรแพทย์โรคไต
2. ทุนฝึกอบรมกุมารเวชศาสตร์โรคไต
3. ทุนฝึกอบรมศัลยแพทย์ปลูกถ่ายอวัยวะ


คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ > เอกสารทุนฝึกอบรมประจำปี 2558