ความรู้เกี่ยวกับโรคไต

 

อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไต

 

การบำบัดทดแทนไต

 

การปลูกถ่ายไต

 

วารสารมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย

 

 

 

หัวข้อข่าว

 


 

ขอเชิญชมรายการพิเศษ "น้ำใจ ช่วยไต"

 

มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ขอเชิญชมรายการพิเศษ "น้ำใจ ช่วยไต" สมทบทุน โครงการปลูกถ่ายไตถวายเป็นพระราชกุศล 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่องบ 5 วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2558 เวลา 22.15-00.15 น.

ดาวน์โหลดใบแจ้งความจำนงบริจาคสมทบทุน >>>