ความรู้เกี่ยวกับโรคไต

 

อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไต

 

การบำบัดทดแทนไต

 

การปลูกถ่ายไต

 

วารสารมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย

 

 

 

หัวข้อข่าว

 


 

 

รายงานการดำเนินงานประจำปี 2558 มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย

 

สรุปผลรายงานต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 27 มีค. 58

คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ >>> ดาวน์โหลดไฟล์สรุปผลรายงานดำเนินงานประจำปี 2557