ความรู้เกี่ยวกับโรคไต

 

อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไต

 

การบำบัดทดแทนไต

 

การปลูกถ่ายไต

 

วารสารมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย

 

 

 

หัวข้อข่าว

 


 

รับสมัครฝึกอบรมพยาบาล รุ่น 41


หลักสูตร
การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)
Program of Nurse Practitioner in Renal Replacement Therapy (Hemodialysis)


วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณและคุณภาพพยาบาลไตเทียม รองรับความต้องการของการรักษาผู้ป่วยด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ทั้งปัจจุบันและอนาคต ให้สามารถปฏิบัติงานในหน่วย ไตเทียม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน


การรับสมัคร
จำหน่วยใบสมัครระหว่างวันที่ 2 - 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 (วันและเวลาราชการ)


ระยะเวลารับสมัคร
ระหว่างวันที่ 2 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 (วันและเวลาราชการ)


- Public Relations Officer

- The Kidney Foundation of Thailand
- Website : kidneythai.org
- 1st Floor, Siam Commercial Bank Building
- Prince Mahidol Award Foundation under the Royal Patronage
- Website : princemahidolaward.org
- 2nd Floor, Mahidol-Bumpen Building
- Siriraj Hospital 2 Prannok Road, Bangkoknoi,Bangkok 10700 Thailand
- Tel. (66-2) 412-4090, 418-0220, 419-7187,8615
- Fax. (66-2) 412-9717, 418-0917
- Email: patpatkidney@gmail.com / patkidney@gmail.com

  >>รายระเอียดในการรับสมัคร