ความรู้เกี่ยวกับโรคไต

 

อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไต

 

การบำบัดทดแทนไต

 

การปลูกถ่ายไต

 

วารสารมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย

 

 

 

ข่าวย้อนหลังทั้งหมด

 


 

พิธีมอบเครื่องไตเทียม ระบบน้ำ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประจำปี 2558
วันนี้ ( 25 สิงหาคม 2558) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสลากกินแบ่งรัฐบาล ชั้น 9 ตึกกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์ ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา ในฐานะประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย คนที่ 2 เป็นประธานมอบ
อ่านต่อ >>>

 


 

ประกาศรายนามผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมพยาบาลไตเทียมรุ่นที่ 39
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า และคณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม 2558 - 5 กุมภาพันธ์ 2559
อ่านต่อ >>>

 


 

ประกาศรับสมัครฝึกอบรมพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 39
จำหน่ายใบสมัคร 1-22 พฤษาภาคม พ.ศ. 2558 และรับสมัคร ตั้งแต่ 1 - 29 พฤษภาคม พ.ศ.2558 (วันและเวลาราชการ)
<<คลิกเพื่อดูรายละเอียด>>
อ่านต่อ >>>

 


 

รายงานการดำเนินงานประจำปี 2558 มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
สรุปผลรายงานต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 27 มีค. 58
อ่านต่อ >>>

 


 

ขอเชิญชมรายการพิเศษ "น้ำใจ ช่วยไต"
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ขอเชิญชมรายการพิเศษ"น้ำใจ ช่วยไต"สมทบทุน โครงการปลูกถ่ายไตถวายเป็นพระราชกุศล 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่องบ 5 วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2558 เวลา 22.15-00.15น.
อ่านต่อ >>>

 


 

ข่าวบริการ
สนับสนุนการผ่าตัดปลูกถ่ายไต จำนวน 600 ราย ระหว่าง 2 เมย. 58 - 1 เมย. 59
อ่านต่อ >>>

 


 

การจัดสรรเงินช่วยเหลือประจำปี 2558
ด้วยมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ซึ่งสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากลับาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็นองค์ประธาน ได้มีมติจากการจำประชุมใหญ่สามัญประจำปี คณะกรรมการบริหารมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 27 มีค. 58 ซึ่ง
อ่านต่อ >>>

 


 

โครงการปลูกถ่ายไตถวายเป็นพระราชกุศล 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันนี้ (2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558) ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา รองประธานกรรมการมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย คนที่ 2 ประธานแถลงข่าว “โครงการปลูกถ่ายไตถวายเป็นพระราชกุศล 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ณ ห้องประชุมสลากกินแบ่งรัฐบาล ชั้น 9 ตึกกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์
อ่านต่อ >>>

 


 

ประกาศรายนามผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมพยาบาลไตเทียมรุ่นที่ 38
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า และคณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ - 7 สิงหาคม 2558
อ่านต่อ >>>

 


 

ทุนฝึกอบรมประจำปี 2558
ด้วยมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ซึ่งสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากลับาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็นองค์ประธานก่อตั้ง และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานได้มีมติจากการประชุมคณะกรรมการ
อ่านต่อ >>>

 


 

ประกาศรับสมัครฝึกอบรมพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 38
จำหน่ายใบสมัคร 3-21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 และรับสมัคร ตั้งแต่ 3 - 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 (วันและเวลาราชการ)
<<คลิกเพื่อดูรายละเอียด>>
อ่านต่อ >>>

 


 

มอบเงินบริจาคจากการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลฯ
ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา รองประธานกรรมการบริหารคนที่ 2 และคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย มอบเงินบริจาคจากการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลฯ
อ่านต่อ >>>

 


 

พิธีมอบเครื่องไตเทียม ระบบน้ำ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประจำปี 2557
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสลากกินแบ่งรัฐบาล ชั้น 9 ตึกกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์ ศาสตราจารย์นายแพทย์วิศิษฎ์ สิตปรีชา ในฐานะประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย คนที่ 2 เป็นประธานมอบ ดังนี้

อ่านต่อ >>>

 


 

ประกาศรายนามผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมพยาบาลไตเทียมรุ่นที่ 37
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า และคณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ระหว่างวันที่ 4 สิงหาคม 2557 - 6 กุมภาพนธ์ 2558

อ่านต่อ >>>

 


 

ขอเชิญชมรายการพิเศษ "น้ำใจ ช่วยไต" สมทบทุน มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
ออกอากาศในวันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2557 เวลา 22.30 - 00.20 น.ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่ อง 5
อ่านต่อ >>>

 


 

ประกาศรับสมัครฝึกอบรมพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 37
จำน่ายใบสมัคร และรับสมัคร ตั้งแต่ 1 - 30 พฤษภาคม พ.ศ.2557 (วันและเวลาราชการ)
<<คลิกเพื่อดูรายละเอียด>>
อ่านต่อ >>>

 


 

การจัดสรรเงินช่วยเหลือ ประจำปี 2557
มติจากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2557

 

การจัดสรรเงินช่วยเหลือ ประจำปี 2557 มติจากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2557 ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการปะชุม อนุมัติการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตและทางเดินปัสสาวะที่ยากไร้ ตลอดจนสนับสนุนโครงการหน่วยไตเทียม โครงการเปลี่ยนไต ทุนศึกษาอบรม และทุนวิจัยต่างๆ เป็นเงิน 80 ล้านบาท โดยให้การสนับสนุนแก่โรงพยาบาลต่างๆ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
<<คลิกเพื่อดาวน์โหลดภาพจดหมาย>>
อ่านต่อ >>>

 


 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พระราชทานประกาศนียบัตรพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 34 และ 35

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พระราชทานประกาศนียบัตรพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 34 และ 35 พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการคุณ และทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี คณะกรรมการบริหาร มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2557 วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2557 ณ ตึกกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์
อ่านต่อ >>>

 


 

ประกาศรายนามผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมพยาบาลไตเทียมรุ่นที่ 36
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ ม. มหิดล รพ. ราชวิถี รพ. พระมงกุฏเกล้า
อ่านต่อ >>>

 


ประกาศรับสมัครทุนอบรมFellow ประจำปี 2557
ประกาศรับสมัครทุนอบรมFellow ประจำปี 2557 ณ มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 มค. 57
อ่านต่อ >>>

 


 

ประกาศ รับสมัครฝึกอบรมพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 36

 

ประกาศ รับสมัครฝึกอบรมพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 36 เริ่มจำหน่วยใบสมัคร และรับสมัคร ตั้งแต่ 1 – 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 ณ มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
อ่านต่อ >>>

 


 

การฝึกอบรมพยาบาลไตเทียม
ประกาศ การฝึกอบรมพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 35 มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, โรงพยาบาลราชวิถี, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF
อ่านต่อ >>>

 


 

การจัดสรรเงินช่วยเหลือ ประจำปี 2556
การจัดสรรเงินช่วยเหลือ ประจำปี 2556 มติจากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2556 ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการปะชุม อนุมัติการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตและทางเดินปัสสาวะที่ยากไร้ ตลอดจนสนับสนุนโครงการหน่วยไตเทียม โครงการเปลี่ยนไต ทุนศึกษาอบรม และทุนวิจัยต่างๆ เป็นเงิน 80 ล้านบาท โดยให้การสนับสนุนแก่โรงพยาบาลต่างๆ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
>>คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF
อ่านต่อ >>>

 


 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พระราชทานประกาศนียบัตรพยาบาลไตเทียม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พระราชทานประกาศนียบัตรพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 32 และ 33 พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการคุณ และทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 คณะกรรมการบริหาร มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2556 ณ ตึกกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์
อ่านต่อ >>>

 


 

ร่างกำหนดการ ในวันศุกร์ที่ 29 มีค. 56
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนิน พระราชทานประกาศนียบัตรพยาบาลไตเทียม และทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี คณะกรรมการบริหาร มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2556 ณ ห้องประชุมสานักงานมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ชั้น 8 ตึกกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์ ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2556
อ่านต่อ >>>

 


 

ประกาศ รายนามผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 34
ประกาศ รายนามผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 34
อ่านต่อ >>>

 


 

การฝึกอบรมพยาบาลไตเทียมรุ่นที่ 34
การฝึกอบรมพยาบาลไตเทียมรุ่นที่ 34
อ่านต่อ >>>

 


 

ทุนฝึกอบรมประจำปี 2556
มอบทุนทุนฝึกอบรมประจำปี 2556
อ่านต่อ >>>

 


 

พิธีมอบเครื่องไตเทียม
ศาสตราจารย์นายแพทย์วิศิษฎ์ สิตปรีชา รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2 และคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย มอบเครื่องไตเทียม และอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยจัดสรรเงิน ประจำปี 2555 เป็นเงิน 80 ล้านบาท
อ่านต่อ >>>

 


 

ประกาศรายนามผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 33
ประกาศรายนามผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 33 มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า และคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
อ่านต่อ >>>

 


 

ประกาศ รับสมัครการฝึกอบรมพยาบาลไตเทียมรุ่นที่ 33
การฝึกอบรมพยาบาลไตเทียมรุ่นที่ 33หลักสูตร
อ่านต่อ >>>

 


 

จัดบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ
จัดบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ
อ่านต่อ >>>

 


 

รายการพิเศษ “น้ำใจ ช่วยไต”
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยขอเชิญชม รายการพิเศษ “น้ำใจ ช่วยไต” 22 พค. 2555
อ่านต่อ >>>

 


 

ประชุมใหญ่มูลนิธิโรคไตฯ 1/2555
ประชุมใหญ่มูลนิธิโรคไตฯ 1/2555
อ่านต่อ >>>

 


 

การจัดสรรเงินช่วยเหลือ ประจำปี 2555
การจัดสรรเงินช่วยเหลือ ประจำปี 2555 อนุมัติการจัดสรรช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตและทางเดินปัสสาวะที่ยากไร้
อ่านต่อ >>>

 


 

เชิญชวนร่วมงานวันไตโลก
เชิญชวนร่วมงานวันไตโลก ตรวจสุขภาพฟรี พร้อมแนะนำและสาธิตการอาหาร
อ่านต่อ >>>

 


 

ประกาศผลรายนามผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 32 (เพิ่มเติม)
ประกาศผลรายนามผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 32 (เพิ่มเติม)
อ่านต่อ >>>